Họ và tên: Cao Thanh Hùng

Ngày tháng năm sinh: 11/04/1996

Tỉnh/thành phố đang sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi học tập/Công tác: Base Business Solutions

Hạng mục dự thi: Cộng đồng

Portfolio: Thiết kế 

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Mình tên là Cao Thanh Hùng, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và đang công tác tại công ty nền tảng công nghệ với vị trí UI/UX Design. 

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

CoronaVirus

Đến với cuộc thi, mình mong muốn lan tỏa thông điệp về tình hình đại dịch Covid-19 năm nay và gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ – những người hùng thầm lặng nơi “đầu sóng”.