Họ và tên: Lê Phi Long

Ngày tháng năm sinh: 16/01/1993

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: TP. Hồ Chí Minh

Nơi học tập/ Công tác: Trường đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

Hạng mục dự thi: Arenaites

Portfolio: Thiết kế

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Tôi là Phi Long – học viên năm 1 của Arena. Việc tham gia cuộc thi nhằm thử thách giới hạn của bản thân và học hỏi, phát triển thêm từ các bạn trong ngành.

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

Bạn có thấy thiên nhiên đang mệt mỏi? “Họ” cần được bảo vệ và gìn giữ.