KẾT QUẢ “SHOW IT NOW” 06/2018

Công bố kết quả cuộc thi "Show It Now"
Tháng 06/2018

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẢI THÁNG 06/2018

Giải thưởng hàng tháng:

I. Học bổng của Arena Multimedia

Học bổng Multimedia 50% (trị giá 36,000,000 VNĐ)

 1. Nguyễn Thành Công – http://show-it-now.art/18/06/2018/nguyen-thanh-cong/

Học bổng Multimedia 40% (trị giá 28,800,000 VNĐ)

 1. Lê Thị Minh Hằng – http://show-it-now.art/15/06/2018/le-thi-minh-hang/
 2. Phạm Duy Khánh – http://show-it-now.art/28/06/2018/pham-duy-khanh/

Học bổng Multimedia 30% (trị giá 21,600,000 VNĐ)

 1. Bùi Quang Tín – http://show-it-now.art/12/06/2018/bui-quang-tin/
 2. Nguyễn Thị Chinh – http://show-it-now.art/19/06/2018/thang-6-nguyen-thi-chinh/
 3. Nguyễn Minh Tâm – http://show-it-now.art/19/06/2018/nguyen-minh-tam/
 4. Đào Mạnh Linh – http://show-it-now.art/20/06/2018/dao-manh-linh/
 5. Lương Thị Hà Phương – http://show-it-now.art/27/06/2018/luong-thi-ha-phuong/
 6. Trần Tuyết Nhung – http://show-it-now.art/27/06/2018/tran-tuyet-nhung/
 7. Nguyễn Thị Mỹ Hà – http://show-it-now.art/04/06/2018/nguyen-thi-my-ha/

Học bổng Multimedia 20% (trị giá 14,400,000 VNĐ)

 1. Phan Duy Kiên – http://show-it-now.art/12/06/2018/phan-duy-kien/
 2. Trần Phương Nghi – http://show-it-now.art/18/06/2018/tran-phuong-nghi/
 3. Võ Thị Kim Dung – http://show-it-now.art/21/06/2018/vo-thi-kim-dung/
 4. Lê Thanh Tuyền – http://show-it-now.art/21/06/2018/le-thanh-tuyen/
 5. Đinh Thu Trang – http://show-it-now.art/22/06/2018/dinh-thu-trang/
 6. Trần Đình Đạt – http://show-it-now.art/25/06/2018/tran-dinh-dat/
 7. Đào Văn Duy – http://show-it-now.art/25/06/2018/dao-van-duy/
 8. Ngô Mỹ Hoa – http://show-it-now.art/26/06/2018/ngo-my-hoa/
 9. Nguyễn Trần Anh Thư – http://show-it-now.art/28/06/2018/nguyen-tran-anh-thu-t6/
 10. Nguyễn Trương Hòa – http://show-it-now.art/30/06/2018/nguyen-truong-hoa/
 11. Lê Thị Yến Như – http://show-it-now.art/28/06/2018/le-thi-yen-nhu/
 12. Ngô Trần Gia Vũ – http://show-it-now.art/04/06/2018/ngo-tran-gia-vu/
 13. Bùi Ngọc Hồng Duyên – http://show-it-now.art/04/06/2018/bui-ngoc-hong-duyen/
 14. Dương Văn Tài – http://show-it-now.art/04/06/2018/duong-van-tai/
 15. Đỗ Thiện Mỹ Tuyền – http://show-it-now.art/07/06/2018/do-thien-my-tuyen/

II. Giải tác phẩm được yêu thích

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba