KẾT QUẢ “SHOW IT NOW” 07/2018

Công bố kết quả cuộc thi "Show It Now"
Tháng 07/2018

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẢI THÁNG 07/2018

Giải thưởng hàng tháng:

I. Học bổng của Arena Multimedia

Học bổng Multimedia 50% (trị giá 36,000,000 VNĐ)

 1. Nguyễn Văn Dũng – http://show-it-now.art/13/07/2018/nguyen-van-dung/

Học bổng Multimedia 40% (trị giá 28,800,000 VNĐ)

 1. Ngô Hoàng Thuý Vy – http://show-it-now.art/24/07/2018/ngo-hoang-thuy-vy/
 2. Nguyễn Hữu Lâm – http://show-it-now.art/26/07/2018/nguyen-huu-lam/

Học bổng Multimedia 30% (trị giá 21,600,000 VNĐ)

 1. Nguyễn Thị Chinh – http://show-it-now.art/10/07/2018/nguyen-thi-chinh-t7/
 2. Nguyễn Đức Hùng – http://show-it-now.art/18/07/2018/nguyen-duc-hung/
 3. Lê Minh Đạt – http://show-it-now.art/24/07/2018/le-minh-dat/
 4. Phạm Vũ Hoàng Nguyên – http://show-it-now.art/31/07/2018/pham-vu-hoang-nguyen/
 5. Huỳnh Minh Tâm – http://show-it-now.art/24/07/2018/huynh-minh-tam/
 6. Nguyễn Như Phong – http://show-it-now.art/20/07/2018/nguyen-nhu-phong-t7/

Học bổng Multimedia 20% (trị giá 14,400,000 VNĐ)

 1. Nguyễn Thị Mỹ Trúc – http://show-it-now.art/23/07/2018/nguyen-thi-my-truc-t7/
 2. Lê Nguyễn Như Quỳnh – http://show-it-now.art/31/07/2018/le-nguyen-nhu-quynh/
 3. Nguyễn Anh Tuân – http://show-it-now.art/24/07/2018/nguyen-anh-tuan/

II. Giải tác phẩm được yêu thích

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba