KẾT QUẢ “SHOW IT NOW” 05/2018

Công bố kết quả cuộc thi "Show It Now"
Tháng 05/2018

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN GIẢI THÁNG 05/2018

Giải thưởng hàng tháng:

I. Học bổng của Arena Multimedia

Học bổng Multimedia 50% (trị giá 36,000,000 VNĐ)

 1. Trần Hoàng Quân – http://show-it-now.art/29/05/2018/tran-hoang-quan/
 2. Ngô Thị Mỹ Linh – http://show-it-now.art/24/05/2018/ngo-thi-my-linh/

Học bổng Multimedia 40% (trị giá 28,800,000 VNĐ)

 1. Nguyễn Hải Công Khanh – http://show-it-now.art/30/05/2018/nguyen-hai-cong-khanh/
 2. Phan Ngọc Hà My – http://show-it-now.art/30/05/2018/phan-ngoc-ha-my/
 3. Đỗ Ngọc Anh – http://show-it-now.art/31/05/2018/do-ngoc-anh/
 4. Nguyễn Công Sơn – http://show-it-now.art/31/05/2018/nguyen-cong-son/

Học bổng Multimedia 30% (trị giá 21,600,000 VNĐ)

 1. Diệc Chi An – http://show-it-now.art/01/06/2018/diec-chi-an/
 2. Nguyễn Thị Chinh – http://show-it-now.art/31/05/2018/nguyen-thi-chinh/
 3. Phan Trọng Tín – http://show-it-now.art/30/05/2018/phan-trong-tin/
 4. Trương Văn Tài – http://show-it-now.art/30/05/2018/truong-van-tai/
 5. Lê Đức Phú Quang – http://show-it-now.art/30/05/2018/le-duc-phu-quang/
 6. Hồ Hải Yến – http://show-it-now.art/29/05/2018/ho-hai-yen/
 7. Phạm Văn Biền – http://show-it-now.art/25/05/2018/pham-van-bien/
 8. Lê Hoàng Vi Anh – http://show-it-now.art/25/05/2018/le-hoang-vi-anh/
 9. Trần Thị Tú Anh – http://show-it-now.art/25/05/2018/tran-thi-tu-anh/
 10. Trần Hoàng Vinh – http://show-it-now.art/24/05/2018/tran-hoang-vinh/

Học bổng Multimedia 20% (trị giá 14,400,000 VNĐ)

 1. Nguyễn Thị Lâm Nguyệt – http://show-it-now.art/24/05/2018/nguyen-thi-lam-nguyet/
 2. Dương Nguyễn Thành Nhân – http://show-it-now.art/25/05/2018/duong-nguyen-thanh-nhan/
 3. Nguyễn Đăng Huy – http://show-it-now.art/25/05/2018/nguyen-dang-huy/
 4. Phạm Quốc Vương – http://show-it-now.art/27/05/2018/pham-quoc-vuong/
 5. Trương Tuyết Trinh – http://show-it-now.art/27/05/2018/truong-tuyet-trinh/
 6. Võ Đình Hiệp – http://show-it-now.art/29/05/2018/vo-dinh-hiep/
 7. Lê Duy Lượng – http://show-it-now.art/30/05/2018/le-duy-luong/
 8. Nguyễn Quang Huy – http://show-it-now.art/30/05/2018/nguyen-quang-huy/
 9. Bùi Văn Xiển – http://show-it-now.art/31/05/2018/bui-van-xien/
 10. Nguyễn Hải Yến – http://show-it-now.art/31/05/2018/nguyen-hai-yen/

II. Giải tác phẩm được yêu thích

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba