Họ và tên: Đoàn Thị Tường Vi 

Ngày tháng năm sinh: 22/02/2002

Tỉnh/thành phố đang sinh sống: TP. Hồ Chí Minh 

Nơi học tập/Công tác: THPT Thanh Đa

Hạng mục dự thi: Cộng đồng 

Portfolio: Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Xin chào! Mình tên Vi. Đam mê của mình là vẽ và mình muốn làm một Illustrator. Đến với Show It NOW 2020, đây là một cột mốc quan trọng đối với bản thân mình.

HẠNG MỤC VẼ

Mỗi tác phẩm tuy không hề đặc sắc, nhưng chất liệu tạo nên lại rất có ý nghĩa với mình. Là cây viết cô bạn tặng khi mình vu vơ vẽ vào tập nó. Là sự nhắc nhở, nhiệt tình của chị tư vấn trường Arena. Để rồi, có thể góp một chút cảm xúc nhỏ này, vào cảm xúc lớn của cuộc thi, của mọi người.