Họ và tên: Lô Mạnh Cường

Ngày tháng năm sinh: 14/02/1999

Tỉnh/thành phố đang sinh sống: Hà Nội 

Nơi học tập/Công tác: THPT Tây Hồ

Hạng mục dự thi: Cộng đồng

Portfolio: Thiết kế

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Là dân kỹ thuật ,đặc biệt Robot là lĩnh vực nghiên cứu ưa thích.Liệu rằng Robot có thể cùng chúng ta thay đổi thế giới không, có thể sự tương tác giữa con người và Robot cùng trong một hệ sinh thái sẽ là một tỷ lệ mới. Con người và công nghệ sẽ đồng hành cùng nhau như những người bạn cộng sinh.

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

Trong tương lai Robot sẽ thay thế con người, mọi trật tự , mọi luật lệ, mọi tỷ lệ vàng liệu có thay đổi. ?

Liệu rằng con người có còn là chủ thể, con người có còn đạt đến sự hoàn mỹ như bức tranh của thiên tài Leonardo da Vinci?

Câu hỏi cũng chính là nội dung bức tranh đưa lên để mọi người cùng phán xét.

Robot và con người sẽ là một tỷ lệ mới cho sự hoàn mỹ của nhân loại.