Họ và tên: Nguyễn Minh Thành

Ngày tháng năm sinh: 11/12/1997

Tỉnh/thành phố đang sinh sống: Hà Nội 

Nơi học tập/Công tác: Công ty HOCMAI

Hạng mục dự thi: Cộng đồng

Portfolio: Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Qua cuộc thi, em muốn nhận được học bổng của Arena Multimedia để có thể sống bằng chính đam mê của mình. 

HẠNG MỤC VẼ

Cảm xúc hạnh phúc khi được thực hiện ước vọng của bản thân.

Chung tay bảo vệ trái đất vì một Green Land

Cỗ máy tương lai giúp giải quyết nạn đói