Nguyễn Mạnh Tùng

Năm sinh: 2000
Portfolio: Vẽ - Thiết kế

Vẽ

Em luyện tập thông qua việc vẽ lại ảnh
Mình minh họa cho postcard tặng bạn
Poster event cho club trường cấp 3 của em
Tranh với nhân vật và ý tưởng do em tự nghĩ ra
Tranh chép luyện vẽ digital, đây là sản phẩm đầu tiên sau 1 tháng học digital của em

Thiết kế

Poster cho event trường em
Poster đăng facebook để quảng bá event trường
Poster show nhạc rock của clb trường cấp 3 của em và vé mặt trước, mặt sau của chương trình
Hệ thống bài đăng facebook và poster event cho clb Tiếng Anh trường Nguyễn Thượng Hiền
Logo nhóm học ở Arena