Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vũ

Ngày tháng năm sinh: 29/03/1993

Tỉnh/thành phố đang sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi học tập/Công tác: Trường đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

Hạng mục dự thi: Arenaites

Portfolio: Nhiếp ảnh

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Mình khá tâm đắc với chủ đề cảm xúc, và bộ ảnh này là bộ ảnh rất hợp với cảm xúc xã hội mà mình cùng với những người bạn của mình muốn đưa tới người xem. Cũng như cám ơn trường Arena đã giúp mình tìm được những kiến thức tuyệt vời. 

HẠNG MỤC NHIẾP ẢNH

Manipulate 

Đây là bộ ảnh mong muốn thể hiện cảm xúc của con người xã hội ngày nay, khi mà xã hội 4.0 với những thông tin mang tính lan truyền một cách thiếu chọn lọc. Nơi mà một bức hình hay một câu nói đều khiến người nghe hay chính bản thân bạn bị thao túng bởi số đông.

Phiến diện hay không? 

Bạn chọn phe nào? Theo số đông để chỉ trích ai đó ? Hay đầu hàng và trở thành 1 trong những Trào phúng để nhìn nhận vấn đề một cách sai trái ?

Qua bộ ảnh Marcel muốn thể hiện sự “thao túng” của xã hội ngày nay kể cả ở thời đại 4.0.

Nhìn theo cách nhìn của số đông ?

Hay không dám nói lên điều mà bạn suy nghĩ?

Đấu tranh để làm kẻ khác biệt hay trở thành một phần của trào phúng?

Hãy nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, đa dạng, đa cấu hình!