Lưu Hoàng Nam

Năm sinh: 1995
Portfolio: Vẽ

Vẽ

Sản phẩm dự thi: Dota 2 Funny
Lấy từ Start up Dote Cuta.
Bản quyền cá nhân bởi Lưu Hoàng Nam.
Nick name: HanZ!

Barathrum and Nai’x
Chaosknight
Juggernaut
Tiny
Slark