Nguyễn Hoàng Kim

Năm sinh: 2000
Portfolio: Vẽ - Nhiếp ảnh - Thiết kế

Vẽ

Tom and Jerry – điều tuyệt vời nhất tuổi thơ tôi (tranh chấm hoàn toàn từ bút ngòi 0.03mm)

Nhiếp ảnh

Thiết kế