Nguyễn Ngọc Minh

Năm sinh: 1999
Portfolio: Video

Video

MV fanmade Lặng

MV cover Chưa bao giờ