Thể lệ
cuộc thi

Các quy định khác

1

Một thí sinh có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi (mỗi thể loại tối đa 5). Khi bình chọn xét học bổng, BTC sẽ đánh giá Portfolio tổng thể tất cả các tác phẩm. Việc gửi tác phẩm của nhiều thể loại khác nhau (Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video) là một lợi thể.

2

Trường hợp một bài dự thi/thí sinh đạt nhiều giải sẽ nhận giải cao nhất, các giải còn lại sẽ dành cho các bài dự thi/thí sinh có thứ hạng tiếp theo.

3

Thí sinh tham gia cuộc thi cần chia sẻ bài dự thi của mình lên trang facebook cá nhân với hashtag #ShowItNOW2020 , đây là điều kiện tiên quyết để BTC xem xét chấm giải học bổng & giải bình chọn của cuộc thi.

4

Bằng việc tham gia vào cuộc thi này và các hoạt động nhận giải thưởng, bạn đồng ý với việc xuất hiện trước công chúng cũng như những hoạt động quảng cáo khác thay mặt cho Ban Tổ chức (BTC). BTC có quyền sử dụng tên, địa phương, hình ảnh và phim của BTC có nội dung về bạn để truyền thông cho cuộc thi.

5

BTC có quyền xem xét tư cách của người tham gia cuộc thi trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.

6

Các tác phẩm dự thi phải tuân theo các điều khoản và phần hướng dẫn cuộc thi. Các tác phẩm không được chứa các nội dung khiêu dâm, chống đối Nhà nước, không được vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

7

Tất cả các sản phẩm dự thi đều phải do chính cá nhân thực hiện, không được sao chép, không được sử dụng những nội dung có sẵn do một bên thứ ba cung cấp mà không được phép, luật bản quyền sẽ được áp dụng chặt chẽ.

8

Khi đăng kí dự thi, người dự thi phải tuân theo mọi điều lệ chính thức của cuộc thi, bao gồm cả những điều lệ đảm bảo và bồi thường cho BTC, các đối tác của dự án và các cá nhân thuộc tổ chức, các đơn vị tài trợ và kể cả nhân viên của họ (tương tự “Người được bồi thường của cuộc thi”) với các vấn đề đến từ kiện cáo, tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí liên quan đến pháp lý) và các khoản nợ (bao gồm các khoản thanh toán) được gây ra hoặc mang đến bởi bên thứ ba nhằm chống lại Người được bồi thường của cuộc thi bởi các lý do đến từ các tài liệu dự thi hoặc từ sản phẩm của người dự thi có liên quan đến cuộc thi, bao gồm tên thương mại, bản quyền hoặc quyền tài sản trí tuệ, quyền quảng cáo, quyền riêng tư hoặc phỉ báng.

9

BTC không chịu trách nhiệm pháp lý và không bồi thường các vấn đề về kiện cáo nào liên quan đến các tác phẩm dự thi.

10

Nếu BTC có bằng chứng rằng tác phẩm dự thi không phải là tác phẩm của bạn thì tác phẩm ấy sẽ bị loại. Trong các trường hợp vi phạm khác hình thức xử phạt cũng sẽ tương tự.

11

Bằng việc tham gia cuộc thi, bạn đồng ý cho BTC sử dụng giấy phép không độc quyền, mang tính toàn cầu, miễn phí bản quyền và vĩnh viễn. Giấy phép này cho phép BTC sử dụng Tác phẩm dự thi của bạn (trong tất cả các phương tiện truyền thông ngày nay và trong tương lai) và tất cả tài liệu và/hoặc thông tin đi kèm với Tác phẩm hoặc đã được bạn cung cấp bao gồm tên, tuổi, nơi sinh sống của bạn vì mục đích xác định bạn chính là chủ nhân của bộ phim dự thi (cùng với “Điều khoản dành cho nội dung sử dụng” của bạn).

12

BTC có quyền đối với “Điều khoản dành cho nội dung sử dụng” của bạn, bao gồm sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, và truyền thông tới công chúng, điều này bao gồm truyền tải qua trang mạng của BTC cũng như trên các tài liệu công khai. Tuy nhiên để tránh sự hiểu nhầm, BTC sẽ không bán cũng như dùng những tài liệu này vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng thuận của bạn.

13

BTC sẽ tổ chức trao giải tại Hà NộiTP. Hồ Chí Minh. Tất cả các thí sinh đạt giải đều phải đến các địa điểm mà BTC thông báo trước đó để nhận giải. Trong trường hợp các thí sinh không đến nhận giải sau 15 ngày kể từ ngày BTC đã liên lạc, kết quả dự thi sẽ tự động bị hủy và BTC sẽ không cần phải thông báo đến các bạn.

14

Các suất học bổng trao tặng không dành cho học viên đã và đang theo học tại Arena Multimedia.

15

Các suất học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không có giá trị chuyển nhượng.

16

Ban Tổ chức có quyền thay đổi điều lệ cuộc thi mà không cần báo trước.