Show It HERE

Hồ Quang Tiến

Năm sinh: 14/08/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Hoàng Phúc

Năm sinh: 19/02/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Duy Hoàng

Năm sinh: 08/12/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lê Thị Ngọc Hân

Năm sinh: 26/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Vẽ

Nguyễn Đức Minh Tiến

Năm sinh: 26/112001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Võ Phước Long

Năm sinh: 30/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Vũ Thanh Phương

Năm sinh: 28/06/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Lê Thanh Sang

Năm sinh: 07/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Đào Hồng Nho

Năm sinh: 01/05/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Lê Thúy Vân

Năm sinh: 14/08/2006
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Ngô Dương Thảo Ly

Năm sinh: 01/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Đàm Thị Quỳnh

Năm sinh: 26/09/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hoàng Đức Mạnh

Năm sinh: 13/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Quang Huy

Năm sinh: 19/07/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Phúc Hảo

Năm sinh: 20/07/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Thu Trang

Năm sinh: 15/07/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế