Show It HERE

Trần Đức Trọng

Năm sinh: 10/10/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Lương Tấn Anh Phú

Năm sinh: 19/12/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Ngọc Minh Anh

Năm sinh: 19/09/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Kim Thắng

Năm sinh: 02/04/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Phạm Ngọc Uyên

Năm sinh: 01/01/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Lý Gia Hân

Năm sinh: 06/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Huỳnh Nam

Năm sinh: 28/01/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Thị Diệp Trinh

Năm sinh: 29/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Võ Tấn Đức

Năm sinh: 16/05/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Đỗ Hoàng Anh

Năm sinh: 01/10/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Phạm Mai Trang

Năm sinh: 30.07.1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hoàng Việt Phong

Năm sinh: 03.07.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Lâm Việt Vân

Năm sinh: 21/08/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Phạm Trần Quốc Dũng

Năm sinh: 16/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hoàng Trung

Năm sinh: 08/06/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 09.02.2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Video