Show It HERE

Cao Thị Ngọc Khánh

Năm sinh: 29/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Huỳnh Tấn Kiệt

Năm sinh: 28/02/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Quang Thiện

Năm sinh: 10/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh: 11/02/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Đức Hạnh Uyên

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Hà Thanh Trúc

Năm sinh: 22/05/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Nhựt Tiến

Năm sinh: 17/08/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Thị Thương

Năm sinh: 25/10/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Võ Trương Yến Linh

Năm sinh: 29/09/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Trần Tố Trang

Năm sinh: 25/04/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 05/05/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Phúc Toàn

Năm sinh: 12/19/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Hoàng Tống Khánh Linh

Năm sinh: 28/12/2005
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Hoàng An

Năm sinh: 18/11/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lê Văn Toàn

Năm sinh: 11/02/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Ngọc Hải

Năm sinh: 16/02/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh