Show It HERE

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 01/10/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Tuấn Linh

Năm sinh: 17/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thanh Thảo

Năm sinh: 08/07/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hà Đức Hiển

Năm sinh: 14/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Trương Ngọc Phương Trang

Năm sinh: 18/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Diệu Anh

Năm sinh: 04/12/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phạm Anh Tuấn

Năm sinh: 12/12/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Vũ Kiều Trang

Năm sinh: 06/03/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Bùi Huy Hoàng

Năm sinh: 05/01/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Minh Phúc

Năm sinh: 15/11/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Trần Trọng Hậu

Năm sinh: 03/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vương Thị Lan Vi

Năm sinh: 20/08/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lê Thành Trung

Năm sinh: 23/05/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Đăng Nghĩa

Năm sinh: 15/07/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Phan Nhật Trường

Năm sinh: 06/01/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh