Show It HERE

Trần Thị Yến Nhi

Năm sinh: 27/01/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Lê Nguyễn Phương Trường

Năm sinh: 08/11/1995
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Thanh Trúc

Năm sinh: 11/06/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Lô Mạnh Cường

Năm sinh: 14/02/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Lê Tuấn Kiên

Năm sinh: 08/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Hoàng Hải Long

Năm sinh: 13/08/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Cao Thanh Hùng

Năm sinh: 11/04/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Trà My

Năm sinh: 27/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Quách Tiến Đạt

Năm sinh: 08/09/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Võ Phước Long

Năm sinh: 30/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Trần Thu Trang

Năm sinh: 15/07/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Lâm Đức

Năm sinh: 14/12/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Quốc Hoàng

Năm sinh: 17/11/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Doãn Tín

Năm sinh: 08/09/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hà Đức Hiển

Năm sinh: 14/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video