Show It HERE

Lê Minh Đăng

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Video

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Đức Bình

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Thiết kế – Video

Nguyễn Trường Minh

Năm sinh: 1991 ||
Portfolio: Vẽ – Video

Trần Hoàng Vinh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ – Video

Nguyễn Quốc Thắng

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Video

Ngô Kim Thảo (Lyna)

Năm sinh: 1996 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Phan Thanh Thư (Lyn Kul)

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video