Giải thưởng
cuộc thi

Giải riêng hàng tháng

Hạng mục
cộng đồng

  • 02 Học bổng Multimedia 50% (Tương đương 40.800.000VND) + 1.000.000VND tiền mặt
  • 04 Học bổng Multimedia 40% (Tương đương 32.640.000VND) + 1.000.000VND tiền mặt
  • 05 Học bổng Multimedia 30% (Trị giá 24.480.000VND)
  • 06 học bổng Multimedia 20% (Trị giá 16.320.000VND)

Lưu ý: Ban tổ chức (Merit-based) sẽ đánh giá toàn bộ tác phẩm (Portfolio) của mỗi cá nhân tham dự và quyết định trao các suất học bổng.

Hạng mục
Arenaites

  • 01 Giải Nhất: 3.000.000VND.
  • 01 Giải Nhì: 2.000.000VND
  • 01 Giải Ba: 1.000.000VND

Giải chung
Show It NOW 2020

Giải bình chọn
hàng tháng

  • Bài thi có tổng điểm bình chọn cao nhất: 2.000.000VND

Giải đặc biệt
Design Catwalk

  • Học bổng Multimedia 20% cộng thêm vào giải hàng tháng (Trị giá 16.640.000VND) + 5.000.000VND tiền mặt