Hình thức nộp bài

Thí sinh nộp bài theo form và hướng dẫn tại: “NỘP BÀI”. Hạn nộp bài là 31/07/2019.

Nội dung bao gồm các thông tin:
– Họ tên
– Ngày tháng năm sinh
– Nơi học tập/công tác
– Email
– Số điện thoại
– File đính kèm