Trịnh Hà Trang

Năm sinh: 1997
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Tiến Đạt

Năm sinh: 2000
Portfolio: Nhiếp ảnh

Bùi Văn Xiển

Năm sinh: 1999
Portfolio: Vẽ

Hà Thị Trang

Năm sinh: 2003
Portfolio: Vẽ