Tin tức

Công bố kết quả cuộc thi Show It NOW 2019

Ban tổ chức xin gửi lời chúc mừng đến các bạn đã xuất sắc nhận được học bổng từ Arena Multimedia và các phần quà công nghệ giá trị từ nhà tài trợ Tứ Gia.

Tháng 5, chúng ta có hẹn với Show It NOW 2019

Tháng 5 chào đón sự trở lại của Show It […]

Công bố giải bình chọn đặc biệt chương trình Show It NOW

Công bố giải bình chọn đặc biệt Show It NOW ||
Tháng 05 – 06 – 07 – 08

KẾT QUẢ “SHOW IT NOW” 08/2018

Công bố kết quả cuộc thi “Show It Now” ||
Tháng 08/2018

KẾT QUẢ “SHOW IT NOW” 07/2018

Công bố kết quả cuộc thi “Show It Now” ||
Tháng 07/2018