Yêu cầu kỹ thuật

  1. Cách thể hiện: Tự do
  2. Các tác phẩm được thực hiện bằng thiết bị điện tử cần xuất ra file định dạng .jpg hoặc .pdf nếu là hình ảnh, hoặc file định dạng .mp4, .avi hoặc .mov nếu là video.
  3. Riêng các tác phẩm video thời lượng ít nhất 15s, dài nhất 10 phút; các bài thi dạng ảnh thì tối đa 5 hình ảnh.
  4. Các tác phẩm vẽ tay cần được scan, chụp lại bằng máy ảnh và gửi BTC bằng file kỹ thuật số, với định dạng .jpg hoặc .pdf. Kích thước tối thiểu của file kỹ thuật số sau khi xuất ra là 2480* 3508 px (A4), độ phân giải (dpi) từ 150-300. BTC sẽ yêu cầu thí sinh nộp tác phẩm chất liệu thật dùng để treo, trưng bày trong cuộc triển lãm sau nếu tác phẩm được lựa chọn.
  5. Chất lượng file xuất ra gửi BTC là một tiêu chí đánh giá quan trọng.
  6. Tác phẩm dự thi phải do chính bạn tự thực hiện.