Bài thi: Nguyễn Khánh Vy

Họ và tên:  Nguyễn Khánh Vy

Ngày tháng năm sinh:  09/10/1996

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống:  TP Hồ Chí Minh

Nơi học tập/ Công tác: Arena Nguyễn Đình Chiểu

Bảng dự thi: Arenaites

Hạng mục:  Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Xin chào, mình tên là Khánh Vy, hiện đang sinh sống và học tập tại TP Hồ Chí Minh. Mình tham gia cuộc thi Show It NOW này nhằm để thử sức mình và cũng muốn lan tỏa điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đến mọi người.

HẠNG MỤC VẼ

SUM HỌP GIA ĐÌNH

Bức tranh của mình vẽ gia đình trong những ngày cách ly. Ngày thường thì các thành viên trong gia đình đều bận công việc riêng của mình, không sum họp gia đình nhiều như những ngày cách ly gần đây. Mình cảm thấy giãn cách là một cách để giúp các thành viên trong gia đình tạm gác công việc của mình, xúm lại nói chuyện chia sẻ để gần nhau hơn.

Bài thi khác