Đào Ngọc Nhẹ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/05/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

Họ và tên: Đào Ngọc Nhẹ

Ngày tháng năm sinh: 19/05/2001

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: TP.Hồ Chí Minh

Nơi học tập/ Công tác: FPT Arena

Bảng dự thi: Bảng Arenaite

Hạng mục: Video

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Em là Ngọc Nhẹ siêu cute phomai que thái chấm hột vịt lộn.

HẠNG MỤC VIDEO

DÒNG CHẢY

Dòng chảy cuộc sống – Chờ ngày bình yên – Không muộn không phiền – Lòng thấy bình yên…

Bài viết liên quan