Bài thi: Võ Hòa

Họ và tên: Võ Hòa

Ngày tháng năm sinh: 8/3/2003

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: Thành phố Đà Nẵng

Nơi học tập/ Công tác: Arena Multimedia Đà Nẵng

Bảng dự thi: Arenaites

Hạng mục: Video

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Mình tên là Võ Hòa. Đến với cuộc thi, mình muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị đi trước và chia sẻ đến với mọi người những thước phim về con người và văn hóa ở Hội An.

HẠNG MỤC VIDEO

HỘI AN TRAVEL

Video là dạng travel blog giới thiệu về con người và văn hoá hội An

Bài thi khác