Nguyễn Bảo Ngọc

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 04/11/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

Họ và tên : Nguyễn Bảo Ngọc

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1998

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: TP. Hồ Chí Minh

Nơi học tập/ Công tác: Freelancer

Bảng dự thi : Bảng Cộng đồng

Hạng mục: Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Vì mình muốn thử sức để có thể có cơ hội được đánh giá, và được học hỏi.

HẠNG MỤC VẼ

BẦU CUA TÔM CÁ

Idea của a là người dân Việt Nam hay mù quáng đặt cơ may vận mệnh của mình vào những trò may rủi. Giống bầu cua tôm cá nó là 1 trò chơi dân gian thật, nhưng mọi người lại để nó trở thành: khi mở bát, là mở ra cho bao nhiêu người khao khát tìm những mộng tưởng.

Bài viết liên quan