Bài thi: Nguyễn Minh Tâm

Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm

Ngày tháng năm sinh: 09/01/2004

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: Hà Nội

Nơi học tập/ Công tác: ĐH Xã Hội và Nhân Văn

Bảng dự thi: Bảng Cộng đồng

Hạng mục: Nhiếp ảnh

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Chào BGK, em tên là Tâm và lý do khiến em tham gia chủ yếu là do bạn rủ hơn nữa bản thân em cũng khá hứng thú với nghệ thuật.

HẠNG MỤC NHIẾP ẢNH

VÙNG ĐẤT KHÔNG ANH

Vùng đất thì vẫn là vùng đất nhưng vùng đất không anh nó thật lạnh lẽo.

Bài thi khác