Phan Huyền Trang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/11/1997
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

Họ và tên: Phan Huyền Trang

Ngày tháng năm sinh: 07/11/1997

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: Hà Nội

Nơi học tập/ Công tác: Tự do

Bảng dự thi: Bảng Cộng đồng

Hạng mục: Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Tình cờ biết đến cuộc thi đang lúc ăn bánh chưng

HẠNG MỤC VẼ

HƯƠNG VỊ SẮC VIỆT

Mình đi xa luôn nhớ về bánh chưng Việt. Dù đi đâu cũng không thể quên hương – vị – sắc của bánh chưng cổ truyền ngày Tết Việt Nam. Dù ở Bắc Trung Nam cũng đều chung một hương vị và màu sắc ấy mỗi dịp tết đến xuân về.

Bài viết liên quan