“Hạnh phúc của các bạn trẻ” là gì?

Anh Đinh Trí Dũng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Show It NOW 2023 đã có buổi trò chuyện thú vị với chuyên mục FM Kết Nối, kênh phát thanh JoyFM trên tần số 98.9 Mhz. Xuyên suốt chương trình, anh Đinh Trí Dũng luôn đề cao niềm hạnh phúc của các bạn trẻ. Vậy hạnh phúc đó là gì?

Anh Đinh Trí Dũng – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Show It NOW 2023 đã có buổi trò chuyện thú vị với chuyên mục FM Kết Nối, kênh phát thanh JoyFM trên tần số 98.9 Mhz. Xuyên suốt chương trình, anh Đinh Trí Dũng luôn đề cao niềm hạnh phúc của các bạn trẻ. Vậy hạnh phúc đó là gì?

Cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Đinh Trí Dũng trong buổi trò chuyện với chuyên mục FM Kết Nối – JoyFM trên tần số 98.9 dưới đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=hLVhwySrxI8

Bài viết liên quan