Bài thi: Ngô Văn Thu

Đam mê dẫn lối để mình tìm đến với Show It Now 2019, như cách thể hiện tình yêu với nhiếp ảnh, với những bức ảnh mình chụp….

Trời đất giao hòa


Hoàng hôn cuối ngày

Chơi đồ hàng

Ánh mắt ngây thơ

Những đứa trẻ ở bản Tả Van

Bài thi khác