Bài thi: Nguyễn Quốc Cường

Họ và tên: Nguyễn Quốc Cường

Ngày tháng năm sinh: 10/06/1995

Tỉnh/thành phố đang sinh sống: Biên Hòa

Nơi học tập/Công tác: Trường đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

Hạng mục dự thi: Arenaites

Portfolio: Nhiếp ảnh 

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Em tham gia cuộc thi với mong muốn được trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt là muốn biết được thực lực của bản thân và có phương hướng tiếp theo cho con đường Nhiếp ảnh ạ.

HẠNG MỤC NHIẾP ẢNH

Tác phẩm lần này em thực hiện dựa trên sự bóp méo cảm xúc của vật thể. Chúng ta quá xem thường vào cảm xúc của người khác và hay áp đặt suy nghĩ của người khác.

Bài thi khác