Bài thi: Nguyễn Quốc Thịnh

Họ và tên: Nguyễn Quốc Thịnh

Ngày tháng năm sinh: 01/01/2005

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống:  TP HCM

Nơi học tập/ Công tác: Arena Hồ Văn Huê

Bảng dự thi: Học viên

Hạng mục: Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Mình là Nguyễn Quốc Thịnh mình tham gia cuộc thi với mong muốn truyền thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người và tham gia sân chơi sáng tạo thử sức chính mình.

MÔ TẢ Ý TƯỞNG

SAVE THE EARTH

Nguồn ô nhiễm từ các nhà máy máy nước thải, ống khói được đưa vào môi trường không qua xử lý ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Hai hình ảnh tương phản nhau nhà máy, núi rừng, sông hai dòng chảy được phân tách ra. Cùng với đó là núi rừng, tua pin gió.

Bài thi khác