Bài thi: Trà Lê Nguyên Anh

Họ và tên: Trà Lê Nguyên Anh

Ngày tháng năm sinh: 29/08/2002

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: TP Đà Nẵng

Nơi học tập/ Công tác: Freelancer

Bảng dự thi: Cộng đồng

Hạng mục: Thiết kế

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Em là Trà Lê Nguyên Anh, hiện đang là một nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc cũng như làm freelancer tại Đà Nẵng. Lý do em biết đến cuộc thi ngày thông qua một người bạn giới thiệu. Em thấy nội dung cuộc thi phù hợp với một số thông điệp em muốn truyền tải về vấn đề môi trường cũng như giao lưu và học hỏi các bạn trên toàn quốc.

MÔ TẢ Ý TƯỞNG

NGƯỜI BẢO VỆ

Tác phẩm này được lấy ý tưởng từ ông Sadiman người Indonesia đã bỏ 24 năm để che phủ 250 ha sườn đồi cằn cỗi. Ông cũng là hình ảnh cho “Người Bảo Vệ” trong tác phẩm này, người đã “Giữ lấy” và “Kéo lại” khu rừng cho một vùng đất chứa đầy sự ô nhiễm nặng nề, đem đến sự hồi sinh cho vùng đất gần như đã chết. Trong chúng ta ai cũng sẽ là những người bảo vệ cho hành tinh xanh này từ hôm nay và mãi về sau.

Bài thi khác