Bài thi: TRẦN HỒNG HẠNH

Ngày tháng năm sinh: 29/09/2001

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: Hà Nội

Nơi học tập/ Công tác: Freelance 

Bảng dự thi: Cộng đồng

Hạng mục: Video

GIỚI THIỆU BẢN THÂN:

Mình là Trần Hồng Hạnh, hiện đang là biên kịch tự do. Mình biết đến cuộc thi thông qua một người bạn giới thiệu. Lý do mình tham gia cuộc thi là muốn thông qua những sản phẩm sáng tạo do mình làm ra có thể giúp truyền bá đi thông điệp rằng hãy chung tay cùng nhau bảo vệ môi trường.

MÔ TẢ Ý TƯỞNG:

Hiệp sĩ ngọc bích trong lòng thành phố.

Một tác phẩm được nảy ra khi đang đi trên đường, đi qua một bãi rác tự phát. Cô đi đằng trước đã tiện tay ném một chiếc túi nilon xuống đó. Mình nhận ra rằng với việc bảo vệ môi trường, dường như mọi người chưa quá đặt nặng việc này là việc của mỗi một cá nhân trong xã hội. Đôi khi chúng ta thường nghĩ rằng việc bảo vệ môi trường sẽ là việc của một đoàn thể, tổ chức to lớn nào đó thay vì là việc của cá nhân, với lối suy nghĩ với sức của một mình cũng chẳng thay đổi được gì thôi mặc kệ. Nhưng khi đêm đen kéo tới dù chỉ là một que diêm cũng đủ sức tỏa sáng trong đêm đen, vậy mỗi hành động bảo vệ môi trường của chúng ta dù là nhỏ nhất cũng đã và đang góp phần thay đổi hiện trạng bây giờ của môi trường. Ông cha ta đã có câu: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ” thành ngữ này dùng trong hiện trạng bảo vệ môi trường là vô cùng hợp lý. Mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày một chút cùng nhau thì một tương lai không xa chúng ta thực sự sẽ chậm tới một môi trường xanh – sạch – đẹp.

Bài thi khác