Bài thi: Trần Quốc Thuân

Họ và tên: Trần Quốc Thuân

Ngày tháng năm sinh: 29/08/2004

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: Trường đại học xây dựng hà nội

Nơi học tập/ Công tác: Trường đại học xây dựng hà nội

Bảng dự thi: Cộng đồng

Hạng mục: Vẽ

GIỚI THIỆU BẢN THÂN:

Là người con ninh bình nơi thiên nhiên đồi nùi rừng cây,vậy nên từ sâu trong tâm trí đã luôn có 1 tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên.tham gia cuộc thi nhằm lan tỏa đến mọi người ý thức bảo vệ thiên nhiên

MÔ TẢ Ý TƯỞNG:

Kí ức xanh

Tác phẩm nói về hình ảnh kí ức thơ mộng về 1 khu rừng nói riêng và hình ảnh trái đất nói chung.nhưng mà đó chỉ còn là kí ức tưởng tượng lại ,hiện tại đã bị thay thế bởi các đống rác và nhà máy

Bài thi khác