Bài thi: Vũ Thị Thu Hiền

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền

Ngày tháng năm sinh: 14/09/2005

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: Hà Nội

Nơi học tập/ Công tác: Trường Quốc tế – VNU

Bảng dự thi: Cộng đồng

Hạng mục: Video

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Em là Tân sinh viên và em khá quan tâm về vấn đề môi trường nên tham gia cuộc thi.

MÔ TẢ Ý TƯỞNG

Trái Đất – Kiệt quệ

Em đã quan tâm đến vấn đề môi trường rất lâu vì thế khi thấy chủ đề của cuộc thi em đã nhớ đến những vấn đề của môi trường và em tạo nên tác phẩm này.

Bài thi khác