Nguyễn Thị Anh Thư

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Vẽ

Bản thân em có niềm đam mê với đồ họa, yêu thích sáng tạo và mỹ thuật. Lý do tham gia  cuộc thi cũng bởi vì muốn chinh phục bước ngoặc với con đường trở thành Designer chuyên nghiệp.

Thế hệ Z:  Sáng tạo – Tài năng – Bản lĩnh

Thế hệ Z, thế hệ vàng cho sự sáng tạo bay xa. Họ có thể là bước đệm để nắm bắt mọi thứ hoặc chính họ sẽ là người làm chủ!

Bài viết liên quan