Bài thi: Nguyễn Viết Hưng

Họ và tên: Nguyễn Viết Hưng

Ngày tháng năm sinh:  26/02/1996

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống:  TP Hồ Chí Minh

Nơi học tập/ Công tác: Arena Multimedia – Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

Bảng dự thi: Arenaites

Hạng mục:  Video

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Mình là Nguyễn Viết Hưng, hiện đang theo học tại trường Arena Multimedia cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Mình tham gia cuộc thi với mong muốn biết khả năng thiết kế và tư duy của mình đến đâu, và hưởng ứng với cộng đồng Show It NOW để tạo nên nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm giúp cuộc sống chúng ta trở nên đẹp và xanh hơn.

HẠNG MỤC VIDEO

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ TỰ BẢO VỆ CHÍNH CHÚNG TA

Con người đang hằng ngày tàn phá môi trường sống của chính mình theo nhiều cách, vô tình hoặc cố ý. Từ các công trình xây dựng sai lầm, quá trình canh tác trồng trọt, khai thác mỏ, hay chỉ đơn giản như thói quen sinh hoạt hàng ngày,… đều đã và đang làm biến dạng bề mặt hành tinh.

Chính lòng tham của con người sẽ hủy diệt tất cả. Nếu môi trường bị ô nhiễm nó cũng sẽ gây tác động không nhỏ đến môi trường kinh tế, hệ sinh thái và sức khoẻ của chúng ta.

Vì vậy, bảo vệ môi trường là tự bảo vệ chính chúng ta.

Bài thi khác