Họ và tên:  Lê Chu Báu

Ngày tháng năm sinh:  03/10/2001

Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống:  TP Hồ Chí Minh

Nơi học tập/ Công tác: Arena Multimedia

Bảng dự thi: Arenaites

Hạng mục:  Thiết kế

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Hi, mình là Chu Báu, hiện đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với cuộc thi Show It NOW, mình muốn học tập thêm và mong nhận được nhiều lời khuyên hơn từ các ban giám khảo.

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

GREEN YOUR CHILD

Đối với bản thân mình thì mình nghĩ “GREEN YOUR MIND” là làm mới suy nghĩ và làm nó tốt hơn cái cũ nên mình muốn truyền tải tới mọi người: “Gia đình là thứ quan trọng cấu tạo nên tính cách của trẻ nhỏ”.

Mình chỉ muốn thông qua bài dự thi của mình mà hướng tới các phụ huynh (người lớn) rằng hành động của các bạn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trẻ nhỏ thông qua cụm từ “MIND CHANGE YOUR CHILD”.