Thể lệ
cuộc thi

Các quy định

Một thí sinh có thể tham gia cùng lúc nhiều hạng mục: Vẽ - Nhiếp Ảnh - Thiết Kế - Video, đồng thời, có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi (Mỗi hạng mục tối đa 5). Khi bình chọn xét học bổng, BTC sẽ đánh giá bài thi theo riêng từng hạng mục Vẽ - Nhiếp Ảnh - Thiết Kế - Video.

Thí sinh tham gia cuộc thi cần chia sẻ bài dự thi của mình trên trang Facebook cá nhân với Hashtag #ArenaMultimedia #Showitnow2021 #GreenYourMind #Ve #Thietke #Nhiepanh #Video. Đây là điều kiện tiên quyết để BTC xem xét chấm giải học bổng & bình chọn của cuộc thi.

Bằng việc tham gia vào cuộc thi này và các hoạt động nhận giải thưởng, thí sinh đồng ý với việc xuất hiện trước công chúng cũng như những hoạt động quảng cáo khác thay mặt cho BTC. BTC có quyền sử dụng tên, hình ảnh của thí sinh để truyền thông cho cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi KHÔNG được chứa nội dung phản cảm, chống đối Nhà nước, vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam hoặc có yếu tố hiềm khích, chia rẽ tôn giáo.

Tất cả các sản phẩm dự thi đều phải do chính cá nhân thực hiện. Không được sao chép, không được sử dụng những nội dung có sẵn do một bên thứ ba cung cấp mà chưa được cấp phép bản quyền.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải tuân theo mọi điều lệ chính thức của cuộc thi, bao gồm cả những điều lệ đảm bảo và bồi thường cho BTC, các đối tác của dự án và các cá nhân thuộc tổ chức, các đơn vị tài trợ nếu vi phạm các điều luật chống lại Người được bồi thường. Cụ thể là các lý do có liên quan đến tài liệu, tên thương mại, bản quyền hoặc quyền tài sản trí tuệ, quyền quảng cáo, quyền riêng tư.

BTC không chịu trách nhiệm pháp lý và không bồi thường các vấn đề về kiện cáo nào liên quan đến các tác phẩm dự thi.

Nếu BTC có bằng chứng rằng tác phẩm dự thi không phải là tác phẩm của thí sinh thì tác phẩm ấy sẽ bị loại. Trong các trường hợp vi phạm khác, hình thức xử phạt cũng sẽ tương tự.

Bằng việc tham gia cuộc thi, thí sinh đồng ý cho BTC sử dụng giấy phép độc quyền, mang tính toàn cầu, miễn phí bản quyền vĩnh viễn. Giấy phép này cho phép BTC sử dụng Tác phẩm dự thi của thí sinh và tất cả tài liệu hoặc thông tin đi kèm với tác phẩm đã được bạn cung cấp bao gồm tên, tuổi, nơi sinh sống của bạn vì mục đích xác định bạn chính là chủ nhân của tác phẩm dự thi.

BTC có quyền đối với “Điều khoản dành cho nội dung sử dụng” của bạn, bao gồm sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, và truyền thông tới công chúng, điều này bao gồm truyền tải qua trang mạng của BTC cũng như trên các tài liệu công khai. Tuy nhiên để tránh sự hiểu nhầm, BTC sẽ không bán cũng như dùng những tài liệu này vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng thuận của bạn.

Đối với giải bình chọn, nếu BTC phát hiện bất kỳ dấu hiệu gian lận nào, bài thi của thí sinh sẽ bị tước quyền tham gia giải bình chọn.

Giải thưởng sẽ được lưu giữ tại các cơ sở Arena Multimedia ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tất cả các thí sinh đạt giải đều phải đến các địa điểm mà BTC thông báo trước đó để nhận giải. Trong trường hợp các thí sinh không đến nhận giải, sau 15 ngày kể từ ngày BTC đã liên lạc, kết quả dự thi sẽ tự động bị hủy và BTC sẽ không cần phải thông báo đến bạn.

Các suất học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không có giá trị chuyển nhượng. Học bổng chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2021.

Nếu có vấn đề bất khả kháng xảy ra liên quan đến thiên tai, dịch bệnh … BTC có quyền thay đổi điều lệ cuộc thi mà không cần báo trước.

Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.