Show It HERE

0

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 05/05/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

3

Trương Trọng Ân

Năm sinh: 04/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Lê Đức Lộc

Năm sinh: 09/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

3

Cao Thanh Hùng

Năm sinh: 11/04/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

4

Phó Sở Ân

Năm sinh: 10/12/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Lâm Quế Anh

Năm sinh: 29/02/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Lê Thế Công

Năm sinh: 20/09/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

8

Lê Chí Hiếu

Năm sinh: 17/01/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

3

Nguyễn Thị Thanh Thái

Năm sinh: 27/09/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Nguyễn Minh Tiến

Năm sinh: 16/02/1993
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

8

Lê Phương Thảo

Năm sinh: 17/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Nguyễn Trần Trung Hiếu

Năm sinh: 16/02/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video