Show It HERE

0

Đỗ Xuân Tùng

Năm sinh: 13/12/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Lương Tấn Anh Phú

Năm sinh: 19/12/2003
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Nguyễn Minh Hiếu

Năm sinh: 23/06/2004
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Nhiếp ảnh

4

Đàng Thiện Thanh Tài

Năm sinh: 30/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Phan Thành Tiến

Năm sinh: 24/01/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Đinh Hương Giang

Năm sinh: 02/11/2002
Portfolio: Nhiếp ảnh
Hạng mục dự thi: Công động

3

Đặng Hữu Phúc

Năm sinh: 15/08/2003
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Phạm Thành Đức

Năm sinh: 20/03/1997
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

8

Nguyễn Hoàn Hảo

Năm sinh: 10/12/1996
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Đỗ Bảo Ngọc

Năm sinh: 20/09/2002
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Phan Thị Thu Thảo

Năm sinh: 10/06/2002
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Phạm Trung Sơn

Năm sinh: 09/09/2002
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Nhiếp ảnh