Show It HERE

37

Trần Quốc Thuân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/08/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

16

Trịnh Lâm Gia Tuệ

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/05/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

22

Phan Văn Tấn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/07/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

29

Bùi Đặng Hoàng Yến

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

9

TRẦN HỒNG HẠNH

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

20

Lê Thị Mỹ Hạnh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/10/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

39

Lê Thị Minh Toàn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 17/11/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

8

Trịnh Công Khanh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/09/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

24

Trịnh Kim Ngân

Họ và tên: Trịnh Kim Ngân
Ngày sinh: 17/10/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

71

Nguyễn Minh Thư

Họ và tên: Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

10

Nguyễn Quốc Thịnh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 01/01/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

51

Phạm Quang Tuấn

Họ và tên: Phạm Quang Tuấn
Ngày sinh: 09/11/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh