Show It HERE

53

Phạm Minh Khuê

Họ và tên: Phạm Minh Khuê
Ngày tháng năm sinh: 08/07/2006
Tỉnh/ Thành phố đang sinh sống: TP HCM
Nơi học tập/ Công tác: THPT Thủ Thiêm
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế – Video

32

Đặng Tiến Anh

Họ và tên: Đặng Tiến Anh
Ngày sinh: 10/31/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

4

Phạm Ngọc Linh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 06/06/1999
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

37

Nguyễn Hoàng Chiến

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Chiến
Ngày sinh: 04/09/1999
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

9

Nguyễn Tiến Dũng

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 20/02/2003
Bảng dự thi: Bảng cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

169

Nguyễn Thị Mai Duyên

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 05/06/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

4

Hoàng Thị Nhạn

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/8/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

6

Nguyễn Quốc Đại 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Đại 
Ngày sinh: 14/04/2003 
Bảng dự thi: Cộng đồng 
Hạng mục: Thiết kế

5

Trần Thị Mai Anh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/07/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Thiết kế

2

Nguyễn Thị Thu Hương

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/7/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

24

Lê Anh Thư 

Họ và tên: Lê Anh Thư 
Ngày sinh: 29/04/1996 
Bảng dự thi: Học viên 
Hạng mục: Thiết kế

8

Lê Thị Kim Hường

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/11/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế