Show It HERE

70

Vũ Tiến Quảng

Họ và tên: Vũ Tiến Quảng
Ngày sinh: 30/11/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

71

Vũ Thị Thu Hiền

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

37

VŨ THỊ THANH THẢO

SHOW IT NOW 2023
Ngày sinh: 05/10/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

17

Phan Văn Tấn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/07/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

19

Nhóm Kyen

Họ và tên: Bùi Đặng Hoàng Yến
Ngày sinh: 24/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

7

TRẦN HỒNG HẠNH

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

14

Lê Thị Mỹ Hạnh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/10/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

30

Lê Thị Minh Toàn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 17/11/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

10

Nguyễn Hoàng Ân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

29

Phan Thị Vân Anh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

8

Lê Thị Tú Trinh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/08/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

16

VLC TEAM

Họ và tên: VLC TEAM
Ngày sinh: 08/12/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video