Show It HERE

41

Nguyễn Nhâm Ngọc Trường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

154

Vũ Tiến Quảng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 30/11/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

105

Vũ Thị Thu Hiền

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

56

VŨ THỊ THANH THẢO

SHOW IT NOW 2023
Ngày sinh: 05/10/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

20

Phan Văn Tấn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/07/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

28

Bùi Đặng Hoàng Yến

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

9

TRẦN HỒNG HẠNH

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

17

Lê Thị Mỹ Hạnh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/10/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

37

Lê Thị Minh Toàn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 17/11/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

13

Nguyễn Hoàng Ân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

64

Phan Thị Vân Anh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

23

Lê Thị Tú Trinh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/08/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video