Show It HERE

615

Lưu Cẩm Tiên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/12/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

17

Quách Nhật Quyên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 23/02/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

84

Lê Trường Duy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 29/05/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

19

Võ Hòa

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 8/3/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

49

Vũ Thanh Trúc

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 03/11/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

370

Trương Nguyễn Lê Na

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 08/11/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

48

Phạm Viết Huy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 31/07/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

77

Đào Đức Mạnh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/08/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

22

Đào Ngọc Nhẹ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/05/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

73

Trần Quốc Thắng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 15/06/1997
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

149

Nguyễn Thành Nhân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/05/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ- Thiết kế – Nhiếp ảnh – Video

29

Phan Hồng Yến

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 30/06/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video