Show It HERE

7

Lê Minh Khôi

Năm sinh: 2003 ||
Portfolio: Thiết kế – Video

0

Lê Minh Đăng

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Video

5

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

4

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

10

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

0

Nguyễn Đức Bình

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Thiết kế – Video

9

Nguyễn Trường Minh

Năm sinh: 1991 ||
Portfolio: Vẽ – Video

3

Trần Hoàng Vinh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ – Video

2

Nguyễn Quốc Thắng

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Video

3

Ngô Kim Thảo (Lyna)

Năm sinh: 1996 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

49

Ngô Kim Thảo (Lyna)

Năm sinh: 1996 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

2

Phan Thanh Thư (Lyn Kul)

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video