Show It HERE

18

VLC TEAM

Họ và tên: VLC TEAM
Ngày sinh: 08/12/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

106

Nguyễn Trần Trúc Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 05/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục:  Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

95

Cấn Gia Đức

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 04/12/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

29

Nguyễn Nhâm Ngọc Trường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

17

Nguyễn Thị Kim Phụng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 03/05/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

19

Vũ Tuấn Anh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 06/04/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

32

Hoàng Thị Thủy Tiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/12/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

8

Nguyễn Đỗ Diệu Anh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 25/02/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

28

Nhóm WeP

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/06/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

36

Ngô Thanh Nhựt

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/12/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

115

Nguyễn Ngọc Bách

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/03/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

23

Triệu Minh Trí

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 17/05/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ – Video