Thông tin chung

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG CHUỖI SỰ KIỆN SHOW IT NOW 2019

Tháng 5:

+ Workshop – Thiết kế x Văn hoá

Tháng 6:

+ Lớp trải nghiệm – Sketch

Tháng 7:

+ Workshop – Đồ hoạ 3D x VFX

Tháng 8:

+ Trao giải và triển lãm Show It NOW, giao lưu với các chuyên gia trong ngành công nghiệp sáng tạo

Đối tượng tham gia cuộc thi: Các bạn trẻ có độ tuổi từ 15-24 tuổi, không phân biệt khu vực địa lý.

Hình thức thi: Nộp bài online, gửi bài cá nhân.